Hakkımızda

Vizyon

ACRP Clinic’ te uygulanan yöntemlerin, geleceğin standartları olacağını inanıyoruz. O nedenle “ Geleceği Bekleme ! ” sloganını benimsedik. Yaptığımız uygulamaların, Dünyada kabul gören yöntemler arasına girmesini hedefliyoruz.

Dünyada kabul gören doğal tedavi yöntemleri arasında, ACRP clinicte uygulanan sistemler geleceğin standardını oluşturacağına inanıyoruz nedenle “ Geleceği Bekleme ! ” sloganını benimsedik.

Misyon

ACRP Clinic, TÜBİTAK Teknoloji Geliştirme Bölgesi ‘nde kurulu Özel bir Sağlık Hizmeti Kuruluşudur. Sentetik / Kimyasal olmayan, Anadolu Kültürüne ve Diğer Kültürlere Dayalı Tedavi Amaçlı Bilgi Birikimlerini, TIP Etiği İlkelerine uygun olarak, incelenmesi ve geliştirilmesini yürütür.

ARTERIOX

TÜBİTAK MARTEK içinde yeralan, TÜBİTAK Teknoloji Serbest Bölgesinde ACRP İlaç A.Ş kuruldu. Şirketler Topluluğumuzun, İlaç Ar-Ge faaliyetlerini yürüten ACRP İlaç firmamızın yürütmüş olduğu “ARTERIOX” projesi.